Szukaj:

Regulamin serwisu Stopniowanie.NET

» Postanowienia wstępne

» Definicje

» Ogólne warunki korzystania z Serwisu

» Odpowiedzialność i zasady korzystania z portalu Stopniowanie.NET

» Postanowienia końcowe

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Stopniowanie.NET, należącego do Administratora, zwanego dalej Usługodawcą, przez Użytkowników.

Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Stopniowanie.NET, Serwis albo Portal – internetowy serwis WWW podstępny pod adresem https://stopniowanie.net, prowadzony przez Administratora w języku polskim, umożliwiający przeglądanie, wyszukiwanie oraz dodawanie związków wyrazowych określanych mianem stopniowania.

Administrator - właściciel i zarządca serwisu Stopniowanie.NET.

Użytkownik - osoba fizyczna.

Reklama - graficzny, tekstowy lub dźwiękowy element umieszczony na stronach Serwisu.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

Portal Stopniowanie.NET to Serwis prowadzony przez Administratora w formie czysto hobbystycznej.

Portal przeznaczony dla wszystkich Użytkowników Internetu.

Dostęp do portalu a także korzystanie z niego jest całkowicie bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.

Zadaniem portalu jest szerzenie wiedzy na temat stopniowania oraz promocję korzystania z słowników za pomocą sieci Internet.

Głównym celem serwisu jest tworzenie i weryfikacja bazy słownikowej stopniowania przymiotników oraz przysłówków.

Odpowiedzialność i zasady korzystania z portalu Stopniowanie.NET

Użytkownik korzystający z portalu powinien w całości przestrzegać zasad dobrego wychowania, przepisów zgodnych z regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, a także przyjętymi normami etycznymi oraz zasad pisowni zgodnych z językiem polskim. W szczególności zabronione jest:

- umieszczanie treści niezgodnych z regulaminem i obowiązującym prawem polskim,

- umieszczanie treści niezgodnych z prawdą, zafałszowanych a także nie przedstawiającej żadnej wartości dla portalu,

- umieszczanie treści obrażające lub naruszające prawa osób trzecich,

- korzystanie z portalu za pomocą automatycznych skryptów w szczególności generujących duży i niepotrzebny ruch na serwerze.


Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do wszystkich treści umieszczanych przez niego w bazie Serwisu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczane przez siebie.

Treść wprowadzona do Serwisu jest sykcesywnie moderowana przez Administratora, który bez informowania kogokolwiek, ma prawo usunąć lub dowolnie zmodyfikować wprowadzoną treść.

Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń i wyraża zgodę na wykorzystanie wszystkich treści umieszczonych w Serwisie.

Zamieszczając prywatne treści i materiały Użytkownik udziela Administratorowi pozwolenia na ich publikację, moderację oraz powielanie w serwisach prowadzonych przez Administratora.

Treści dodane do Portalu dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Każdy Użytkownik powinien mieć świadomość tego, iż wszystkie treści dodane do portalu mogą zostać zaindeksowane przez roboty wyszukiwarek (np. Google, Bing, Yahoo!, Yandex, itp.), co może skutkować pojawieniem się treści w ogólnodostępnej sieci wyszukiwarek internetowych (mimo usunięcia treści z serwisu Stopniowanie.NET).

Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści oraz gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności Serwisu.

Postanowienia końcowe

Serwis Stopniowanie.NET jest prowadzony stricte hobbystycznie - dlatego Administrator zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za publikowane treści, jednocześnie zaznaczając, iż osobiście dołoży wszelkich starań, aby dane w serwisie były dokładne, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, a także, aby nie uderzały w godność i prawa autorskie osób trzecich.

Regulamin może być w dowolnym czasie jednostronnie zmieniony przez Administratora w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej Portalu pod adresem https://stopniowanie.net/regulamin.

Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

O nasPomocRegulaminPrywatnośćKontakt
Copyright © 2011 Stopniowanie.NET